Woningen voor ouderen en gehandicapten

De gemeente Dordrecht heeft veel woonvoorzieningen waar ouderen en gehandicapten in kunnen (blijven) wonen. De meeste mensen wonen het liefst ‘gewoon’ in de wijk. Op onderstaande kaart wordt voor verschillende woonvormen, variërend van verzorgingshuizen (intramuraal wonen) tot begeleid wonen of aangepaste woningen in een woonwijk, aangegeven waar die zijn in de stad.

Klik hier voor meer informatie.