Dordtse Ruimte

Dordrecht heeft de afgelopen 50 jaar de stad ontwikkeld met grote ontwikkelaars. Dat is niet meer de werkelijkheid anno nu. Dordrecht wil op een nieuwe, meer kleinschalige wijze werken aan de ontwikkeling van de stad. Het wil daarbij nadrukkelijk de eigen inwoners en ondernemers betrekken.

Drie nieuwe initiatieven

Onder de noemer ‘Dordtse Ruimte’ zijn drie nieuwe initiatieven van de gemeente samengebracht. Zelfbouw is er een van. Geïnteresseerden krijgen de ruimte om een eigen (droom)huis te bouwen. De andere initiatieven zijn de (tijdelijke) invulling van braakliggende gronden en het zoeken naar nieuwe bestemmingen voor leegstaande kantoorpanden. Bij elkaar opgeteld alle reden voor: Dordtse Ruimte!

Voor het zelfbouwinitiatief zoekt de gemeente actief de samenwerking met kleinere initiatiefnemers. Mensen die willen pionieren. Dordrecht geeft hen de ruimte om het huis van hun dromen te bouwen.

In het handboek zelfbouw staat uitgebreid beschreven waar je allemaal aan moet denken bij het bouwen van een eigen huis. Op deze site vind je bovendien meer informatie over het zelf bouwen van een huis in de Dordtse binnenstad, in Stadspolders of op Stadswerven.