In 2017 weer belastingvrije schenking tot 100.000 euro mogelijk

 

Goed nieuws voor starters en mensen die op zoek zijn naar een nieuwe woning. Vanaf 1 januari 2017 mag je, onder voorwaarden, weer een schenking tot 100.000 euro voor je eigen woning ontvangen zonder dat je daar belasting over hoeft te betalen. 

Wie gebruik wil maken van deze ‘verruiming van de schenkingsvrijstelling’, moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Één van de voorwaarden is dat de schenking gebruikt moet worden voor de eigen woning. Het gaat daarbij om de aankoop, de verbetering of het onderhoud van de woning, de aflossing van de hypotheek en de aflossing van een eventuele restschuld op je vorige woning en de afkoop van rechten voor erfpacht, opstal of beklemming. Een andere voorwaarde is dat je, als ontvanger van de schenking, tussen de 18 en 40 jaar bent.

De zogenaamde jubelton is bedoeld om de stabiliteit op de woningmarkt te bevorderen. De maatregel moet leiden tot lagere schulden, onder meer doordat het mogelijk wordt de eigen woningschuld versneld en belastingvrij terug te betalen.

Enkele jaren geleden werd de schenkingsvrijstelling ook verruimd tot 100.000 euro. Destijds was de maatregel tijdelijk en bedoeld om de toen inzakkende woningmarkt aan te jagen. Op 1 januari 2015 kwam er een einde aan. Maar dus niet voor lang.

Een van de belangrijkste verschillen tussen de nieuwe en de oude regeling is dat de schenking nu niet alleen van ouders hoeft te komen. Ook een neef, een zus of een vriend mag de schenker zijn.

In principe mag je maar één keer van een verhoogde vrijstelling eigen woning gebruik maken als de schenking van dezelfde persoon komt. Maar als je in 2015 of 2016, of vóór 2010 gebruik hebt gemaakt van de verhoogde vrijstelling, val je onder een overgangsregeling. Simpel gezegd komt deze erop neer dat je een eerder ontvangen schenking onder de verhoogde vrijstelling met deze nieuwe schenking kunt aanvullen tot 100.000 euro. Informeer goed naar de precieze voorwaarden. De overgangsregeling is namelijk nogal complex.

Bron: Bewust Nieuwbouw

Terug naar het overzicht