Scholing op alle niveau’s

In alle wijken zijn er lagere scholen en er is tevens een ruim aanbod aan peuterspeelzalen en naschoolse opvang.

Verder zijn er zeven middelbare scholen en verschillende MBO en HBO opleidingen, veelal gevestigd op het Leerpark. Op deze plek wordt hard gewerkt aan een campusontwikkeling waarbij de Duurzaamheidsfabriek centraal. Het biedt nu al onderdak aan een geheel nieuw leerconcept voor het beroepsonderwijs, waar leren en werken dichter bij elkaar komen.
In het Leerpark is plaats voor scholen en een mix van woningen, woon-/werkeenheden, bedrijfsruimtes en winkel- en horecagelegen heden. Het Leerpark is het centrum van kennisontwikkeling en van vernieuwing van het beroepsonderwijs in de Drechtsteden. Dordrecht hecht daarnaast veel waarde aan goed hbo-onderwijs binnen de stadsgrenzen.

Verschillende hbo-opleidingen krijgen een nieuwe plek in de binnenstad van Dordrecht.